Олександр
БОЙКО


Загальна інформація

 • Дата народження: 6.10.1961
 • Національність: українець
 • Сімейний стан: одружений

Освіта

Навчальний заклад Ступінь або Дипломи:
Сумське вище командне двічі Червонопрапорне артилерійське училище ім. М.В. Фрунзе,
серпень1978 - липень1982
Інженер з експлуатації артилерійського озброєння і бронетанкової техніки
Американська Асоціація інженерів-енергетиків в (АЕЕ),
1999
Сертифікований енергоменеджер
Центр підготовки енергоменеджерів на базі Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ «КПІ»,
2001
Енергетичний менеджмент та аудит

Знання мов

(Оцініть від 1 до 5, де 5 найвищий бал)

Мова Читання Спілкування Лист
російська 5 5 5
українська 5 5 5
англійська 3 3 4

Членство в професійних організаціях

 • Голова Спілки енергетичного сервісу України
 • Член правління Харківського регіонального науково - технічного товариства енергетиків та електротехніків.
 • Член Науково - технічної ради з енергозбереження при Харківській обласній Державній адміністрації.
 • Член Міжнародної Асоціаціі інженерів - енергетиків (Атланта, США).

Інші навички

 • Досвід керівництва різними колективами людей (від 10 до 300 осіб) в складних умовах. З 1980 року обіймав командні посади при проходженні служби в Збройних Силах СРСР (командир відділення, заступник командира взводу, командир взводу, заступник командира артилерійської батареї, начальник штабу і командир дивізіону).
 • Досвід викладацької роботи. У 1992-1995 роках пре подавав в Штабі Цивільної оборони У країни в Харківській області. Контингент слухачів: головні спеціалісти з питань ГО адміністративно-територіальних одиниць Харківської області, керівництво промислові х та інших підприємств, бюджетних х організацій.
 • Досвід використання сучасних засобів комунікації (MS Office (Word, Excel, Power Point), e-mail, Internet, Skype, WIFI та іншої).
 • Досвід будівельних робіт. У 1982 році побудував, оснастив необхідним обладнанням та ввів в експлуатацію єдиний на той час у Збройних Силах СРСР навчальний корпус з застосування ядерних боєприпасів ствольної артилерії.
 • Досвід підготовки, розрахунок а й нанесення і ндівідуальний і групових ядерних ударів. Методику і таблиці автоматизованого розрахунку нанесення ядерних ударів досі використовують в Збройних Силах РФ.

Нинішня посада

Голова Спілки енергетичного сервісу України.

Кількість років на посадах, пов'язаних з питаннями енергетичної ефективності та екологічної безпеки

2 + 2 + 9 + 2 + 1 + 3 = 19 років

Основні кваліфікації

Має досвід співпраці з USAID, NEFCO, UKEEP, ЄБРР.

Має багаторічну практику взаємодії з керівництв ом міністерств і відомств України, керівництвом обласних і районних державних адміністрацій, муніципалітетів, державних установ різного рівня при формуванні програм і проектів з енергетичної ефективності.

Попередні посади:

- Радник Голови Зміївської районної державної адміністрації Харківської області з питань енергозбереження (1997-1999 роки); Під моїм керівництвом розроблена і впроваджувалася в життя Програму енергозбереження та екологічної безпеки Зміївського району Харківської області, яка на той час була першою програмою такого рівня для територіально-виробничого комплексу (району), а донині залишається по суті єдиною. Аналогічних Програм на жаль зустрічати не доводилося, хоча з того часу минуло вже 15 років.

- Радник Голови Чугуївського міськвиконкому з питань енергетичної ефективності та інформаційних технологій (2000-2004 роки). Розроблена Програма ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки м.Чугуїв на 2000-2005 роки Проведена робота дозволила г. Чугуїв вийти в лідери з питань енергоефективності серед муніципалітетів України.

- Радником Голови Харківської районної державної адміністрації Харківської області (2007-2008 роки). Розроблена короткострокова Програма енергетичної ефективності, створено передумови для організації в Харківському районі Харківської області системи енергетичного менеджменту.

- Радником Голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області (2008 -2010 роки).

- Радник Голови Полтавської обласної державної адміністрації з питань енергетичної ефективності та екологічної безпеки (2011-2014).

Багато років вивчає і впроваджує досвід роботи енергосервісних компаній, досвід впровадження перфоманс- контрактінга, принципи управління ефективним використанням енергетичних ресурсів та екологічною безпекою, прогресивні схеми фінансування проектів енергетичної ефективності.

Має досвід в підготовці проектів енергетичної ефективності за різними схемами фінансування (Банки, приватні інвестори, державне фінансування). Значний досвід організації та проведення енергетичного аудиту промислових підприємств, комунальних та бюджетних об'єктів, в т.ч. підприємств - постачальників теплових ресурсів.

Досвід організації та проведення енергетичного аудиту будівель і розробки робочих проектів їх термомодернізації (Санації). Досвід проведення енергетичних аудитів та розробки робочих проектів з метою впровадження відновлюваних джерел енергії та використання місцевих палив і електроакумуляційного методів опалення.

Досвід проведення економічних розрахунків з метою визначення економічної ефективності інвестицій у впровадження енергозберігаючих заходів.

Досвід в окремих країнах Східної Європи та СНД

Країна Дата: з місяць / рік по (місяць / рік)
Україна з 1995 року по теперішній час

Професійний досвід роботи

Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Квітень 2012 - по даний час
Місце розміщення: Україна, м.Київ
Компанія: Спілка енергетичного сервісу України
Посада: Голова Спілки
Опис:

Основною метою діяльності Спілки є задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у сфері енергетичного сервісу і з'єднаних з ним сферах суспільного життя.

Пріоритетними цілями Спілки є:

 • Забезпечення реальної участі її членів у реалізації державної політики у сфері енергетичної ефективності та підвищення ступеня адаптації різних галузей економіки до стандартів екологічної ефективності світового рівня, технічного та організаційно-методичного регулювання енергозбереження та екологічної безпеки підприємств і організацій (незалежно від форми власності та відомчої приналежності);
 • Організація умов професійної діяльності членів Спілки, розробка та впровадження принципів, правил і методик професійної діяльності;
 • Представлення та захист прав, законних інтересів членів Спілки.

Основним завданням Спілки є:

Сприяння створенню в Україні ефективно діючого ринку енергетичного сервісу:

 • зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання;
 • усунення перешкод для повноцінного розвитку господарської діяльності;
 • організація взаємодії між державними та місцевими органами влади, регулюючими органами, підприємствами та організаціями, які користуються послугами енергетичного сервісу та підприємствами і організаціями, що надають послуги енергетичного сервісу для оцінки рівня якості державної політики у сфері енергетичної ефективності та екологічної безпеки;
 • сприяння підвищенню рівня правової та професійної обізнаності та кваліфікації членів Спілки та громадськості;
 • відновлення прав членів Спілки у разі їх порушення;
 • координація діяльності членів для досягнення цілей і завдань Спілки.

У число засновників Спілки входять найбільш авторитетні компанії в сфері енергетичного сервісу та аудиту України:

 • Енергосервісна компанія «Екологічні системи» (м.Запоріжжя), керівник Степаненко В.А.
 • - Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного Технічного Університету «Київський політехнічний інститут» (м Київ), керівник Денисюк С.П. Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту № 140 від 29.09.10
 • Приватне підприємство науково-виробничий центр «Теплокомплект» (м.Полтава), керівник Парасочка С.А. Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту № 60 від 16.05.08
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоенергосервіс» ( м.Кіровоград), керівник Лаврінов Т.В.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Екополітех» (м.Харків), керівник Медведєв М.В Свідоцтво на право проведення енергетичного аудиту № 148 від 24.12.10

Всього висловило зацікавленість в участі більше 30 активно працюючих компаній. У зв'язку з низьким рівнем професіоналізму на ринку енергетичного сервісу кількісний показник не вважаю головним.

У сферу функціональних обов'язків входить:

 • Розробка ідеології і принципів створення Союзу енергетичного сервісу України;
 • Визначення цілей, завдань і основних напрямків діяльності;
 • Координація діяльності членів оргкомітету;
 • Підготовка і проведення засідань організаційного комітету;
 • Підготовка і проведення установчих зборів Союзу енергетичного сервісу України;
 • Розробка документів, які необхідні для реєстрації (Статут, заява на реєстрацію, гарантійні листи відповідно до встановленних переліком, протокол установчих зборів, заяву про місце розташування, інформаційний лист про керівні органи Союзу та інші документи);
 • Проведення процедури реєстрації;
 • Інформаційне забезпечення діяльності членів оргкомітету.
Та ту: з (місяць / рік)
по (місяць / рік))
Червень 2010 г - квітень 2011 р
Місце розміщення: Україна, м Київ
Компанія: Національне агентство України з питань ефективного використання енергетичних ресурсів Державне підприємство «Науково-експертний центр НАЕР
Посада: Заступник директор а з питань регіональних програм та розвитку
Опис:

Головна мета:

Розробка та впровадження системи управління ефективного використання ПЕР та екологічної безпеки України.

Головні завдання Центру:

 • Реалізація енергозберігаючої політики в Україні та розробки "Програми ефективного використання ПЕР та екологічної безпеки;
 • Координація створення системи управління ефективним споживанням ПЕР;
 • Організація впровадження в ланці управління "підприємство - р Айон-область-держава" системи енергетичного менеджменту;
 • Організація виконання споживачами енергоресурсів відповідних Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів;
 • Організація співпраці всіх інтелектуальних сил, спрямована на забезпечення методичного, науково-технічного та навчального супроводу процесу управління ефективним використанням ПЕР та екологічної безпеки.

Сфера функціональних обов'язків:

 • Координація діяльність регіональних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та підприємств, що здійснюють діяльність у сфері енергоефективності.
 • Впровадження стаціонарні та мобільні системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів.
 • Впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних організаціях і на підприємствах усіх форм власності.
 • Здійснення експертної оцінки комплексних схем теплопостачання та водопостачання міст України.
 • Підготовка бізнес-планів та експертна оцінка проектно-кошторисної документації для бюджетного фінансування.
 • Експертна оцінка методології та результатів енергетичних аудитів (обстежень) підприємств і організацій.
 • Експертна оцінка економічної обґрунтованості тарифів на енергетичні ресурси, а також енергетичної складової тарифів на послуги і цін на товари народного споживання, практичне впровадження заходів для оптимізації системи цін і тарифів.
 • Експертна оцінка енергетичних паспортів підприємств, а також паспортів будівель і споруд.
 • Підготовка документації для отримання свідоцтва на право проведення енергетичного аудиту, атестації когенераційних установок.

Серед відпрацьованих завдань:

 • Експертна оцінка бізнес-плану «Східно-української енергетичної компанії» (Луганськ) Проект утилізації біомулу очисних споруд та отримання на його основі синтетичного композитного палив а (АЖКТ) і електроенергії».
 • Підготовка технічного завдання та план-графіку виконання робіт з розробки Комплексної цільової економічної програми енергетичної ефективності Черкаській області на 2010-2015 роки.
 • DРозробка Концепції створення системи управління ефективним використанням енергетичних ресурсів та екологічної безпеки Київської області.
 • Експертиза методики та результатів проведення енергетичного аудит а (обстеження) підприємства «Нижньодніпровський трубний завод (м.Дніпропетровськ) з розробкою рекомендацій щодо реорганізації системи енергетичного менеджменту підприємства.
 • Експертна оцінка практичного застосування технології ремонту м'яких руберойдовий покриттів за допомогою установки інфрачервоного відновлення з подальшим нанесенням теплогідроізоляційні покриття з пінополіуретанових композицій фірмою «Ізофрам» на дахах житлових будинків у м.Чернівці.
 • Координація проекту фонду «Східна Європа» «Енергоефективність будівель освітніх закладів м.Комсомольськ, Полтавської області. Комплексний підхід. Енергетичний аудит».
 • Комплексний супровід (попереднє енергетичне обстеження, енергетичний аудит, технічне завдання на проектування, робочий проект, попередня експертна оцінка бізнес-плану, підготовка комплекту документів для отримання бюджетного фінансування) проекту «Впровадження теплових насосів, як джерела альтернативного теплопостачання очисні їх споруд комунального підприємства « Міськводоканал» Сумської міської Ради», м.Суми, Сумської області.
Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Квітень 2008 р .- травня 2010
Місце розміщення: Україна, м.Київ
Компанія:  
Посада: Незалежний експерт з питань ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки
Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Березня 2009 р .- березня 2010
Місце розміщення: Україна, м.Київ
Компанія: Національне агентство екологічних інвестицій України
Посада: Незалежний експерт з питань ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки
Опис:

Консультації Національного агентства екологічних інвестицій України з питань енергетичної ефективності і (загальна ідеологія за вибором технічних рішень і організаційних підходів) в процесі підготовки для затвердження Постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року № 1034 «Про затвердження порядку використання у 2009 році коштів державного бюджету, отриманих від продажу (частин) установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН про зміну клімату »та № 1036« Про затвердження плану заходів з підготовки та реалізації в закладах освіти та охорони здоров'я проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, які спрямовані на зменшення обсягу викидів парникових газів».

Організація та координація повного циклу з підготовки проектів (організаційні та технічні рішення, попереднє енергетичне обстеження, інвестиційний енергетичний аудит, розробка технічного завдання на проектування, робочий проект і його експертиза) в план заходів до Постанови КМУ від 16 вересня 2009 року № 1036.

Загальна сума фінансування проектів - 46 млн.грн.

У числі проектів комплексно підготовлених за моєї безпосередньої участі:

 • Проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій, які спрямовані на реконструкцію систем гарячого водопостачання за допомогою установки теплових насосів в Диканському та Полтавському районах Полтавської області (проектів - 2, загальна сума фінансування - 1 млн.грн).
 • Проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій,спрямовані на реконструкцію систем теплопостачання, з установкою котлів оснащених системою автоматичної подачі твердого біопалива а (відходи деревини, брикети та гранули з рослинної сировини) в Путильський районі, Чернівецької області (проектів-6, загальна сума фінансування - 6700000 гривень) Овруцькому районі , Житомирської області (проектів - 16, загальна сума фінансування- 19 млн. гривень), Решетилівському районі Полтавської області (проектів - 1, сума фінансування - 1,3 млн. грн.)

Загальна сума фінансування проектів комплексно підготовлених за моєї безпосередньої участі - 28 млн. грн.

Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Листопад 2010 - квітень 2013 року
Місце розміщення: Україна, м.Київ (Автономна Республіка Крим, м.Алупка, Державна установа спеціалізований санаторій «Південнобережний»)
Компанія: Міністерство охорони здоров'я України (для Національного агентства екологічних інвестицій України)
Посада: Незалежний експерт з питань ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки
Опис:

Організація та координація повного циклу підготовки (організаційні та технічні рішення, попереднє енергетичне обстеження, інвестиційний енергетичний аудит, розробка енергетичного паспорта споруди, розробка перспективного енергетичного паспорта споруди розробка технічного завдання на проектування, робочий проект і його експертиза) для фінансування за рахунок екологічних (зелених) інвестицій проекту «Санація будівлі Державної установи спеціалізований санаторій« Південнобережний », в м.Алупка, Автономної республіки Крим».

Загальна вартість реалізації проекту - 19 млн.грн.

Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Березень 2006 р. - По даний час
Місце розміщення: Україна, м. Полтава
Компанія: Полтавська обласна державна адміністрація
Посада: Радник Глави Полтавської обласної державної адміністрації з питань енергетичної ефективності та екологічної безпеки.
Опис:

Виконано для Полтавської ОДА:

 • Консультаційна та організаційна підтримка у розробці та погодженні Регіональної програми «Збережемо енергоресурси Полтавщини (1-4 етап) 2008-2012 роки;
 • Попереднє обстеження і організація повного циклу (аудит, розробка проектів, проходження експертиз та надання документів) для отримання фінансування за рахунок скорочення карбонових викидів (Микільська, Михайлівська та Решетилівська школи + Полтававодоканал);
 • Організація підготовки і проведення енергетичного аудиту, розробки техніко-економічного обґрунтування для модернізації системи гарячого водопостачання мікрорайону Левада р Полтава із застосуванням теплових насосів. ТЕО і передпроектні рішення представлені на рівень профільного міністра;
 • Організація фінансування через фонд «Східна Європа» та проведення робіт з енергетичного аудиту установ бюджетної сфери м Комсомольськ Полтавської області (дитячих садків - 9, шкіл - 6);
 • Організація фінансування та проведення робіт з енергетичного аудиту установ бюджетної сфери м Кременчук Полтавської області (дитячих садків - 3, шкіл - 2);
 • Переговори з інвесторами та попереднє обстеження закладів освіти та медицини Семенівського району Полтавської області для переведення котелень бюджетної сфери на використання альтернативного палива; Розробка обласної програма співфінансування проекту для модернізації системи теплопостачання бюджетних установ Семенівського району Полтавської області.

Знаходиться в процесі реалізації:

 • Підготовка отримання «Полтаватеплоенерго» через Північну екологічну фінансову корпорацію (НЕФКО) гранту і кредит Світового банку для реалізації проектів спрямованих на підвищення ефективності використання паливо - енергетичних ресурсів ;
 • Підготовка отримання «Миргородтеплоенерго» гранту Фонду чистих технологій для розробки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту з підвищення ефективності вироблення теплової енергії та подальшого отримання кредиту Світового банку;
 • Розробка та узгодження з Державним агентством енергоефективності та енергозбереження України Регіональної програми енергоефективності «Збережемо енергоресурси Полтавщини(4 етап).
Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Липень 1999 р .- березня 2008
Місце розміщення: Україна, м.Харків
Компанія: ТОВ «ТАІР-Енергія»
Посада: Директор
Опис:

У 1999 році за моєю ініціативою і при моєму активної участі, було створене підприємство, в Статуті якого основними видами діяльності були питання енергетичної сервісу з ознаками комплексного підходу до вирішення завдань ефективного використання енергетичних ресурсів.

Перелік основних напрямків діяльності:

 • Розробка енергетичних паспортів підприємств;
 • Енергетичний аудит підприємств і організацій різних форм власності (в тому числі і бюджетних);
 • Програми енергозбереження територіально-виробничих комплексів, підприємств і організацій різних форм власності;
 • Консалтингові послуги;
 • Інжинірингові послуги;
 • Послуги у сфері екологічної безпеки.

Розробка статутних та установчих документів ТОВ «ТАІР-Енергія», реєстрація підприємства та розробка стратегії ведення робіт були виконані мною.

Паралельно з виконанням адміністративних обов'язків завжди активно працював як фахівець:

 • Прийняття основних технічних рішень;
 • Підготовка технічних та комерційних пропозицій і техніко-економічних обґрунтувань;
 • Проведення енергетичних аудитів;
 • Підготовка та супровід участі підприємства в регіональних програмах енергетичної ефективності, а також розробка і супровід регіональних програм енергетичної ефективності.

Серед виконаних робіт:

 • Програма ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки м.Чугуев на 2000-2005 роки;
 • Концепція створення системи управління ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів та екологічною безпекою Харківської області;
 • Програма ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки Харківського району Харківської області на 2008-2010 роки;
 • Розробка і впровадження систем енергетичного менеджменту підприємств і організацій Харківської, Сумської та Полтавської областей;
 • Науково-дослідні роботи з модернізації систем енергопостачання підприємств та організацій Харківської, Сумської та Полтавської областей;
 • Інформаційне узагальнення і створення основ для впровадження і використання мобільних і стаціонарних систем моніторингу ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та екологічної безпеки територіально-виробничих комплексів;
 • Енергетична паспортизація більше 150 підприємств і організацій;
 • Попередній енергетичний аудит підприємств Зміївського, Чугуївського та Харківського районів, Харківської області.
Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Травень 1997 р .- липня 1999
Місце розміщення: Україна, м.Харків
Компанія: ТОВ «Газстроймонтаж»
Посада: генеральний менеджер
Опис:

У числі перших в Україні, при моєю ініціативою і при моєму активної участі, було створене підприємство, яке мало ознаки енергосервісного підприємства. ТОВ «Газстроймонтаж» було в 1997 році одним з перших офіційних представників компанії «Uponor» в Україні. У своєму статуті підприємство мало такі роботи:

 • Енергетичне обстеження підприємств;
 • Розробка енергетичних паспортів підприємств;
 • Монтаж систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення;
 • Автоматизація котелень;
 • Пусконалагоджувальні роботи.

Розробка статутних та установчих документів ТОВ «Газстроймонтаж», реєстрація підприємства та розробка стратегії ведення робіт були виконані особисто мною.

У сферу функціональних обов'язків входило:

 • Взаємодія з державними адміністративними органами, органами державного контролю та керівництвом підприємств і організацій із завданням забезпечення безперебійної роботи підприємства і розширення поля його діяльності;
 • Проведення переддоговірних заходів та укладання договорів на виконання робіт;
 • Забезпечення своєчасного і якісного навчання та підвищення рівня спеціальної кваліфікації співробітників з метою систематичного підвищення рівня якості виконуваних завдань;
 • Нагляд за розробкою концепцій і технічних завдань проектів з опалення, вентиляції, кондиціонування, котелень, систем газопостачання. Контроль виконання проектних робіт;
 • Підбір обладнання і матеріалів, аналіз технічних і цінових характеристик запропонованого обладнання;
 • З залишення, а також видача висновків по комерційних пропозицій і договорами (технічна та цінова оцінка);
 • Розробка концепцій розвитку підприємства;
 • Авторський нагляд за виконанням робіт, контроль, складання та оформлення на виконавчої документації.

Серед виконаних завдань:

 • Розроблена і впроваджена Програма енергозбереження та екологічної безпеки Зміївського району Харківської області на 1999-2004 роки;
 • Розроблена і впроваджена Програма стабілізації санітарно екологічного фону Зміївського району Харківської області на період 1999-2010 роки;
 • Розроблено більше 150 енергетичних паспортів підприємств та організацій Харківської, Полтавської та Сумської областей;
 • Проведено попереднє енергетичне обстеження 46 підприємств в ході розробки програми.
Дата: з (місяць / рік)
по (місяць / рік)
Серпня 1995р. - квітень 1997р.
Місце розміщення: Україна, м.Суми
Компанія: Виробничо-комерційна фірма «Газстроймонтаж»
Посада: Представник по Харківській області
Опис: Займався організацією та проведенням робіт з монтажу газопроводів, систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення

Інше

 • Морально стійкий та ідеологічно витриманий.
 • Користуюсь в житті принципом «Нездійсненних завдань не існує».
 • Кандидат у майстри спорту з волейболу, військовому триборства та офіцерського багатоборства.
 • Успішно стріляю з будь-яких видів стрілецької зброї і артилерійских систем (в тому числі іноземного виробництва.)
 • Можу керувати будь автомобільної та бронетанкової технікою
 • Почуття гумору не маю.

Публікації

Принципово не публікуюся, бо в сформованих економічних умовах це не має особливого сенсу. З 1999 року виступаючи в різних телевізійних програмах, наполегливо намагаюся пропагувати ідеї енергетичної ефективності та екологічної безпеки серед громадян України.

Я, що нижче підписався, підтверджую, що, наскільки мені відомо, ці дані правильно описують мене, мою кваліфікацію та мій досвід.