Меморандум

Меморандум про створення об’єднання експертів з політики енергоефективності
укладено 04 листопада 2014 р. м. Київ.