Сектор енергоефективності в енергетиці

Україна є енергодефіцитною країною, що імпортує близько 70% обсягу природного газу. Водночас енергоємність вітчизняної економіки більш ніж в 3 рази перевищує відповідні показники економічно розвинутих країн. Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, спрямованої на заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого природного середовища. Збільшення обсягів використання відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі України дасть змогу підвищити рівень диверсифікації джерел енергоносіїв, що сприятиме зміцненню енергетичної незалежності держави.

Основними законодавчими актами, що регулюють відносини у сфері виробництва та споживання електричної та теплової енергії є: Господарській кодекс України, Закони України «Про електроенергетику», «Про альтернативні види палива», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги». Основним документом, що регулює діяльність, пов'язану з розвитком нетрадиційних джерел енергії, є Закон України «Про альтернативні джерела енергії», що набув чинності в лютому 2003 р. Оскільки цей Закон розроблявся і приймався в той час, коли наявність відповідності законодавства принципам європейських директив вже вважалася обов'язковою, основи державної політики у сфері розвитку альтернативних джерел енергії в основному співпадають з тими, які діють в Європейському Союзі. Але, практично всі закріплені у законі принципи розвитку нетрадиційних джерел енергії носять виключно декларативний характер, оскільки ні самим законом, ні іншими нормативними актами не передбачено механізмів їх реалізації.

Головний напрямок діяльності Платформи – сприяння імплементації в Україні Директив та регламентів ЄС. Значний досвід стимулювання відновлюваної енергетики, включаючи біомасу, накопичений Євросоюзом. Основним нормативним актом ЄС з використання відновлювальних джерел енергії є Директива 2009/28/EC щодо заохочення використання енергії з відновлювальних джерел, якою встановлено загальні рамки для розвитку енергетики з відновлювальних джерел з метою досягнення спільної цілі щодо частки енергії з відновлювальних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії. Кожна держава – член ЄС має свої індивідуальні цілі, але спільною метою є досягнення показника у 20% енергії з відновлювальних джерел у валовому кінцевому споживанні енергії ЄС до 2020 року.

Згідно Директиви 2009/28/EC, національні механізми підтримки відновлюваних джерел енергії в країнах-членах ЄС мають бути опубліковані в національних планах дій поновлюваних джерел енергії (NREAPs), що знайшло відображення у Розпорядженні Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р, яким були затверджені Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, а також план заходів з реалізації Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

До факторів, які сприяють розвитку відновлюваної енергетики в Україні, слід віднести дію «зеленого тарифу» за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – вироблена лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), зростання цін на природний газ, а також прийняті Україною зобов'язання в рамках Договору про Енергетичне Співтовариство довести частку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі до 11% в структурі валового кінцевого енергоспоживання.

Разом з тим, імплементації в національне законодавство потребують:

  1. Директива 2001/77/ЄС від вересня 2001 року про реалізацію електроенергії, отриманої з використанням ВДЕ, на внутрішньому ринку електроенергії;
  2. Резолюція Ради стосовно удосконалення програм енергозбереження в державах-членах 85/С 20/01 від 15 січня 1985 року (O J C 020, 22/01/1985 P.0001-0004);
  3. Резолюція Ради від 7 грудня 1998 року стосовно ефективності використання енергії в країнах Європейського Співтовариства;
  4. Директива Ради 93/76/ЄЕС від 13 вересня 1993 року, прийнята з метою обмеження викидів вуглекислого газу через покращання ефективності енергоспоживання;
  5. Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС.
  6. Директива 2006/32/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 05 квітня 2006 року про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування Директиви Ради 93/76/ЄЕС.

Дата: 
Понеділок, 12 Січ 2015

Ольга Кошарна: Росія може втратити ринок ядерного палива в ЄС та Україні

Експерт ЕксПЕ, директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна в ефірі каналу «Соціальна Країна» говорить про фальсифікації документів про витік радіації на Запорізькій АЕС, а також про майбутнє Росії на енергетичному ринку Європи.
Ринок України - арена боротьби російської компанії «ТВЕЛ» , яка постачає ядерне паливо на українські АЕС, з американо- японської компанії «Westinghouse» . У нас є 15 енергоблоків. І 600 мільйонів доларів на рік - це обсяг ринку, який ми купуємо у Російській Федерації.

Дата: 
Четвер, 19 Лют 2015

Ядерна енергетика може стати запорукою нашої енергетичної безпеки

Політики в Україні завжди використовували ядерну карту в Україні як страшилку. Насправді ядерна енергетики може стати запорукою нашої енергетичної безпеки. А може бути і навпаки, тому що ми досі платимо росіянам за збереження ядерного палива на наших станціях. В усьому світі ядерні спеціалісти — цвіт наукової енергетики, до яких прислуховуються і поважають, то чому ж у нас навпаки — ставить питання наша гостя.
Зараз Росія знову розігрує в інтернеті ядерну страшилку, поширюючи брудні фейки.

аудіо

Дата: 
П'ятниця, 18 Бер 2016

Закон про НКРЕ . Як створити незалежне регулювання в енергетиці

Експерт Платформи, Ольга Кошарна про Національного регулятора:
"Энергетические рынки и рынок коммунальных услуг - это десятки миллиардов гривен. И для того, чтобы эти рынки стали прозрачными и привлекательными для инвесторов, НКРЭКУ должны доверять все игроки."

Дата: 
Субота, 26 Бер 2016

Ольга Кошарна про атомну електроенергетику, реальность і проблеми

Експерт Платформи, Директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум», Ольга Кошарна про атомну електроенергетику, реальность і проблеми, але без крайнощів у прийнятті рішень.

Дата: 
Понеділок, 04 Кві 2016

Ольга Кошарна про непослідовність державної політики, в тому числі й щодо ядерної енергетики

Експерт Платформи, Директор з питань інформації та зв'язків з громадськістю Асоціації «Український ядерний форум», Ольга Кошарна про непослідовність державної політики, в тому числі й щодо ядерної енергетики та як це гальмує всі процеси розвитку держави в цілому