Cектор енергоефективності економіки

Україна займає перше місце в світі за споживанням енергоресурсів на один долар внутрішнього валового продукту. Україна забезпечує себе паливом і енергією власного виробництва менш ніж на 60%. У структурі кінцевого виробництва палива та енергії найбільшу вагу займає природний газ, частка якого в останні роки поступово знижувалася – з 41,7% у 2005 році до 39,3% в 2010. При цьому частка імпортованого газу склала в 2010 році 54,1 %.

За 9 місяців Україна скоротила споживання газу на 14%. Втім, заслуга уряду або населення в цьому невелика - Україна стала менше споживати газу не завдяки сучасним технологіям, через обвал промвиробництва і зупинки багатьох підприємств у Східних регіонах через бойових дій.

Один із самих загальних показників ефективності для економіки кожної країни – енергоємність валового внутрішнього продукту (ВВП) – обсяг споживання енергоресурсів для задоволення енергетичних виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю ВВП. Цей показник в Україні в тридцять п’ять разів вище, ніж у розвинутих країнах, що об’єктивно обмежує конкурентоздатність національного виробництва і добробуту народу, а отже лягає тяжким тягарем на економіку – особливо в умовах її зовнішньої енергетичної залежності.

За даними Інституту загальної енергетики НАН України потенціал енергозбереження України оцінюється на рівні 42-48%. Основна економія ПЕР може бути досягнута за розрахунками експертів у промисловості – 38% і безпосередньо у паливно-енергетичному секторі 17%. Важливо зазначити, що витрати на видобуток, або купівлю органічного палива в 2-2,5 рази вищі, аніж витрати на забезпечення економії 1 т. умовного палива за рахунок енергозбереження.

Порівняльний аналіз структури енергоспоживання у промислово розвинутих країнах світу показує, що структура ПЕБ в Україні економічно недоцільна і, більше того, загрозлива для її енергетичної та національної безпеки.

Існуюча складна ситуація в енергопостачанні країни вимагає розробки такої Енергетичної стратегії, яка б дозволила б, по-перше - зупинити поглиблення кризових явищ у ПЕК, по-друге, забезпечити енергетичну безпеку України в умовах переходу до стійкого розвитку, по-третє, визначити основні орієнтири для формування задач і рішень по керуванню і реформуванню ПЕК і, по-четверте визначити енергетичну ефективність як пріоритет в суспільному житті держави та одну з базових основ енергетичної незалежності

На сьогодні в Україні не існує державної політики в сфері ефективного використання енергетичних ресурсів (енергоефективності), відсутня система державної підтримки та стимулювання енергетичної ефективності та загальнодержавна система моніторингу ефективного використання енергетичних ресурсів та екологічної безпеки.

Головним напрямком діяльності Платформи у сфері енергоефективності економіки - визначення енергетичної ефективності як пріоритету в суспільному житті держави та одну з базових основ енергетичної незалежності, а також участь у підготовці проектів нормативно-правових актів направлених на створення умов для розвитку прозорого ринку енергетичного сервісу  шляхом впровадження механізмів мотивації, в тому числі впровадження інституту державного стимулювання енергоефективності.

Діяльність експертів Платформи у сфері енергоефективності економіки спрямована на підготовку проектів нормативно-правових актів які стануть основою реформування системи управління енергоефективністю та реалізації Енергетичної політик України.

Діяльність експертів Платформи у сфері енергоефективності економіки є:

 • створення законодавчої та нормативної бази для суб’єктів енерговикористання;
 • оцінки потенціалу енергозбереження;
 • перспективне та короткострокове прогнозування пріоритетів з впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання;
 • втілення систем енергоменеджменту на всіх рівнях та у всіх галузях економіки України;
 • розробку та прийняття, як законодавчого акту «Основи політики енергетичної ефективності України»;
 • розробку та введений в дію як базового Закону України «Про ефективне використання енергетичних ресурсів» та інших необхідних спеціальних Законів;
 • розробки та втілення в життя «Концепції створення системи управління ефективним використанням ПЕР та екологічної безпеки України»;
 • створення системи управління ефективним використанням енергетичних ресурсів з єдиними прозорими та зрозумілими правилами гри для всіх учасників ринку, з єдиною системою відповідальності та мотивації.
 • участь в розробці рекомендацій уряду України щодо використання досвіду МФУ при розробці податкової політики і податкових пільг на енергоефективність та відновлювальні джерела енергії для максимальної ефективності будь-яких пільг такого роду.
 • участь в розробці економічно ефективних заходів адміністративного характеру, таких як маркування енергоефективності побутових електроприладів,  введення стандартів енергоефективності для різних категорій енергоспоживаючих товарів.
 • участь в розробці  Національного плану  дій в галузі енергоефективності.
 • сприяння впровадженню стандартів ISO 50 001 .
 • участь в розробці програм з використанням найкращих наявних технологій, що представляють інтерес для донорів та МФУ.
 • сприяння в освітленні дій Уряду щодо  надання економічного аналізу, технічної оцінки та екологічних  наслідків  своїх планів з освоєння поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у відкритих джерелах.
 • розробку   пропозицій, при формуванні бюджету України, щодо направлення  достатніх видатків на використання величезного потенціалу енергоефективності в економіці з метою підвищення добробуту, конкурентоспроможності та зменшення впливу на навколишнє середовище.
 • розробку  пропозицій, щодо фінансування та бюджетних асигнувань на довгостроковій основі та  збалансованих між державними інституціями та їх програмами.
 • участь в розробці програм довгострокового муніципального фінансування та надання  прав муніципалітетам на утримання коштів, зекономлених в наслідок інвестицій в енергоефективність, з метою забезпечення належних  стимулів для діяльності на муніципальному рівні.

Дата: 
Вівторок, 09 Лют 2016

« ..Готовий лікувати і змусити державу не сидіти з гемороєм на холодному мармурі » - Олександр Бойко

Експерт «Експертної платформи з енергоефективності», Голова Спілки енергетичного сервісу України Олександр Бойко в інтерв'ю "Energy Magazine" про енергосервіс і нормативне регулювання сфери енергоефективності в Україні.

Дата: 
Неділя, 21 Лют 2016

Експерти Платформи взяли участь у роботі семінару на Сумщині

Експерти Платформи Олександр Бойко, Валерий Гензицкий, Святослав Павлюк, Олексій Хабатюк та Ігор Черкашин 18 лютого 2016р. взяли участь у роботі семінару, організованому мером міста Суми Олександром Лисенко, для комунальних підприємств і об'єднань співвласників багатоповерхових будинків.
Основні напрямки співпраці Платформи з міською Радою Сум:
- створення муніципального енергетичного агентства;
- створення муніципального фонду енергоефективності для комплексної енергомодернізації житлових будинків і соціальних об'єктів;
- реалізація процесу заміщення ламп розжарювання в бюджетній сфері міста.