О Платформе

Енергоефективність пропонує потужний та економічно обґрунтований інструмент для досягнення сталого енергетичного майбутнього. Підвищення енергоефективності може знизити потребу додаткових інвестицій в енергогенеруючу та транспорту інфраструктуру, скоротити витрати на енергоресурси, поліпшити здоров'я громадян, підвищити конкурентоспроможність і поліпшити добробут споживачів.
04 листопада 2014 р., виходячи з державних інтересів України та її громадян, керуючись Конституцією України та діючим законодавством України, міжнародними нормами та обов'язками України щодо їх імплементації, усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль заради здійснення послідовних кроків з енергоефективності, які неодмінно змінять Україну, налагодження відповідальних партнерських стосунків між громадськістю та гілками влади, укладен Меморандум про об’єднання експертів з політики енергоефективності.

З метою прискорення реформ у України, розвитку спроможності інституцій у забезпеченні енергетичної безпеки та надання сприяння у впровадженні директив ЄС, створено Громадську організацію «Експертна платформа з енергоефективності». До складу Платформи входять експерти, що мають практичний та управлінський досвід роботи у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики.

Експерти погодилися розглядати співробітництво як інструмент формування, вдосконалення та реалізації послідовної державної політики в сфері енергоефективності та енергозбереження, а також ефективного виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Експерти вважають за доцільне співпрацювати з метою виконання спільних завдань та інтересів із відповідними організаціями та установами Організації Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, України та дружніх Україні країн, а також фізичними та юридичними особами, зацікавленими в побудові енергонезалежної України.

Формула ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ = (ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІКИ + ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА + ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГОПОСТАЧАНЬ + ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ У БЮДЖЕТНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ + НАУКА) x ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА СВІДОМІСТЬ СУСПІЛЬСТВА х ЦІЛЬОВІ ІНВЕСТИЦІЇ - КОРУПЦІЯ х НЕПРОФЕСІЙНІСТЬ;